მთავარი          მულტფილმები          სათამაშოები          სათამაშო საიტები          კონტაქტი
 

სათამაშოები

 ბიზნესმენი
 გალაქტიკა
 გენერალისიმუსი
 ჭკვიანი ფიტკრები
 
 
 
 
 
 
 
..

სამაგიდო ინტელექტუალური სათამაშო  "ბიზნესმენი"

თამაშობენ 9 წლის ასაკიდან.

GEO-მონიპოლია

თამაშის მიზანია იყიდოთ რაც შეიძლება მეტი აქციები და გააკოტროთ ყველა სხვა მოთამაშე.

თამაშისთვის მომზადება

გაშალეთ სათამაშო მოედანი. აირჩიეთ სათამაშო "ფიშკები" და მოათავსეთ სტარტის უჯრედზე. თანაბრად გაანაწილეთ სათამაშო ფული. საერთო თანხა, რომელიც თანაბრად ნაწილდება თამაშის მონაწილეებს შორის შეადგენს 17000 მეკოს. (მეკო - სათამაშოს ფულის ერთეული). დანარჩენი ფული რჩება სათამაშო კალათაში. ერთი მოთამაშე აირჩიეთ კალათის მენეჯერად.

თამაშის წესები

თამაშს იწყებს ის მონაწილე, რომელიც კამათლით სხვებზე მეტ ქულას აყრის. შემდეგ თამაშობს მოთამაშე რომელიც ზის მარცხნივ და ა.შ.

თანმიმდევრობის გარკვევის შემდეგ, მოთამაშეები სათითაოდ აგორებენ კამათელს  და გადააქვთ თავისი "ფიშკები" საათის ისრის მიმართულებით იმ რაოდენობის უჯედებზე, რამდენსაც უჩვენებს კამათელი. ერთ უჯრედზე შესაძლებელია მოთავსდეს რამდენიმე "ფიშკა" ერთდროულად.

სათამაშო მოედანი წარმოდგენილია 4 ფერით. სხვადასხვა ფერები საჭიროა იმისთვის, რომ არ აგვერიოს ერთნაირი ბიზნესების თანაბარფასიანი აქციები. მაგ: "სუპერმარკეტის" აქციები სათამაშო მოედანზე წარმოდგენილია 4 ადგილას, სხვადასხვა ფერებით და თითოეულის ფასი შეადგენს 360 მეკოს. თამაშის მსვლელობისას შეგიძლიათ შეიძინოთ 1,2,3, და4 სუპერმარკეტის აქციები. იმის მიხედვით, რამდენი სუპერმარკეტის აქცია გაქვთ შეძენილი, დანარჩენი მოთამაშეები გიხდიან სხვადასხვა გადასახადს. მაგ: თუ თქვენ გეკუთვნით "სუპერმარკეტის" 1 აქცია (წითელი), ამ შემთხვევაში სხვა ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც მოხვდება ამ უჯრედზე, გიხდით 120 მეკოს. თუკი თქვენ გეკუთვნით სუპერმარკეტების 2 აქცია (ლურჯი და წითელი), ამ შემთხვევაში ის მოთამაშე, რომელიც მოხვდება თქვენი კუთვნილი სუპერმარკეტების ნებისმიერ უჯრედზე, გიხდით უკვე 240 მეკოს და ა.შ. თუ შეძენილი გაქვთ 3 სუპერმარკეტის აქციები, ნებისმიერზე მოხვედრისას გიხდიან 360 მეკოს, 4 აქციაზე 480 მეკოს. აქციების ფასები და გადასახადი რენტა აღნიშნუია სათამაშო მოედანზე და თვით აქციებზე, რომლებსაც მოთამაშეები იღებენ ამ აქციების ყიდვის შემდეგ. თამაშში ასეთივე სხვადასხვა ფერის და რაოდენობის აქციებით წარმოდგენილია: პიცერიები, ავტოსალონი, ავეჯის საამქრო, თარჯიმანთა ბიურო, ლოტო, ტურისტული სააგენტო, ხელოსნები და მხოლოდ ავტოსკოლა და სარეკლამო კომპანია წარმოდგენილები არიან თითო-თითო აქციებით.

აქციების შეძენა ხდება აუქციონის სახით. მაგალითად თუ ერთ ერთი მოთამაშის "ფიშკა" მოხვდება რომელიმე ჯერ კიდე გასაყიდ უჯრედზე (წითელი საუპერმარკეტი), ეს აქცია გამოაქვთ აუქციონზე. მას ყიდულობს ის მოთამაშე, რომელიც მზად იქნება გადაიხადოს სხვა მოთამაშეებზე მეტი თანხა. იმ მოთამაშის პრივილეგია, რომელის ფიშკა მოხვდა ამ უჯრაზე გამოიხატება იმაში, რომ მას შეუძლია აუქციონის მსვლელობისას არ გაზარდოს სხვების მიერ დასახელებული თანხა და დაეთანხმოს იმ ფასს, რომელსაც ასახელებენ სხვა მოთამაშეები. ასე, მაგალითად, თუკი რომელიმე სხვა მოთამაშემ ასწია წითელი სუპერმარკეტის ფასი 600 მეკომდე, ამ ფიშკის მფლობელს შეუძლია დათანხმდეს ამ ფასს და თვითონ შეიძინოს ეს აქცია 600 მეკოდ. და თუკი სხვა მოთამაშეებს ექნებათ სურვილი შეიძინონ ეს აქცია, ისინი იძულებულნი იქნებიან აწიონ ფასი.

სათამაშო მოედანზე ესევე წარმოდგენილია მსხვილი სააქციო საზოგადოებები: სამკერვალო, ზარაფხანა, ავიაკომპანია, ბანკი და საადვოკატო კომპანია. ყველა ეს სააქციო საზოგადოება წარმოდგენილია სათამაშო მოედანზე თითო-თითო უჯრედით და თითოეულს გააჩნიათ სამ-სამი აქცია. სააქციო საზოგადოების აქციები იყიდება სათითაოდ, კონკრეტულ უჯრაზე მოთამაშეების ყოველი მოხვედრისას. მოთამაშე, რომელიც მოხვდება რომელიმე ასეთ უჯრაზე, გადაიხდის რენტას, თუკი უკვეგა ყიდულია ერთი აქცია მაინც და შემდეგ გამოაქვს აუქციონზე მომდევნო აქცია. იმ შემთხვევაში, თუკი უკვე გაყიდულია 2 აქცია (მაგალითად ბანკის 2 აქცია ნაყიდი აქვთ 2 სხვადასხვა მოთამაშეს), ფიშკის მფლობელი უხდის ამ აქციების მფლობელებს სათითაოდ 100 მეკოს და გამოაქვს მესამე აქცია აუქციონზე.

აქედან გამომდინარე, ყოველი "აქციონერული საზოგადოების" აქციის მფლობელი იღებს რენტას იმ რაოდენობით, რამდენი აქციაც გააჩნია. მაგ: თუ თქვენ შეძენილი გაქვთ "ბანკის" 3 აქცია, ნებისმიერი სხვა მოთამაშე, რომელიც მოხვდება ამ უჯრედზე გიხდით 1200 მეკოს. თუკი "ბანკის" აქციები შეძენილი აქვს 2 მოთამაშეს (ერთს 2 და მეორეს 1), და თუკი სხვა მოთამაშე მოხვდა ამ უჯრედზე,  იგი უხდის აქციების მფლობელებს: პირველს 400 მეკოს, მეორეს კი 100 მეკოს, აქციების რაოდენობის მიხედვით.

 

 თუკი თქვენ გეკუთვნით "ბანკის" ერთი აქცია და დარჩენილი ბანკის 2 აქცია ეკუთვნის სხვა მოთამაშეს, მაშინ ამ უჯრედზე მოხვედრისას იძულებული იქნებით გადაუხადოთ ორი აქციის მფლობელს ერთი აქციის საფასური თანხა (2-1=1). თუკი თქვენ გეკუთვნით ბანკის 2 აქცია და 1 აქცია სხვას ეკუთვნის, უჯრედზე მოხვედრისას რენტას არ იხდით.

ბანკის აქციების მქონე მოთამაშეებს შეუძლიათ გაასესხონ ნებისმიერი რაოდენობის თანხა. მოთამაშე, რომელიც ისესხებს ამ თანხას, ვალდებულია ვალის სრულ დაფარვამდე, ყოველთვის ბანკის უჯრედის გავლისას, გადაუხადოს კრედიტორს ამ თანხის მეოთხედი.

აქციების სათამაშო კალათაში ჩადება

თამაშის ნებისმიერ დროს, მოთამაშეებს შეუძლიათ უკან დააბრუნონ სათამაშო კალათაში თავიანთი აქციები და მიიღონ ამ აქციის საწყისი ღირებულების ნახევარი თანხა. მაგ: თუკი გადაწყვიტეთ დააბრუნოთ "წითელი სუპერმარკეტის" აქცია, სათამაშო კალათიდან იღებთ ამ აქციის საწყისი ღირებულების (360 მეკო) ნახევარს - 180 მეკოს.

ნებისმიერ მოთამაშეს, თავისი კამათლის გაგორების წინ  შეუძლია დაიწყოს ვაჭრობა სათამაშო კალათაში ჩადებულ ნებისმიერ აქციაზე. მოთამაშეებს შეუძლიათ ყოველ ჯერზე გაგორების წინ გამოიტანონ აუქციონზე მხოლოდ ერთი აქცია. აქციის მფლობელი ხდება ის მოთამაშე, რომელიც გადაიხდის სხვებზე მეტ თანხას.

კალათაში ჩადებული აქციების უჯრედებზე მოხვედრისას მოთამაშეები რენტას არ იხდიან.

ლოტო

მოთამაშე, რომელიც მოხვდება "ლოტოს" უჯრედზე და თუ ეს ლოტოს უჯრედი ეკუთვნის სხვა მოთამაშეს იგი, ვალდებულია გადაიხადოს რენტა და ცადოს ბედი ლოტოს გათამაშებაში: მოთამაშე აგორებს კამათელს და ლუწი რიცხვის დაჯდომის შემთხვევაში, იგი ვალდებულია გადაუხადოს ლოტოს უჯრედის მფლობელს კამათელზე ამოსული ციფრის 50 - ჯერ მეტი თანხა (მაგ: 8 ქულაზე 400 მეკო). ხოლო კენტი რიცხვის ამოსვლის შემთხვევაში, ლოტოს მფლობელი უხდის მას ამოსული ციფრის 50 - ჯერ მეტ თანხას.

 

კომპანიების და აქციონერული საზოგადოებების გარდა, სათამაშო მოედანზე წარმოდგენილია შემდეგი უჯრედები: სტარტი, მემკვიდრეობა, ავტოპატრული, მივლინება, ციხე, საგადასახადო ინსპექცია, შანსი.

სტარტი

თამაშის პროცესში მოთამაშეები ბევრჯერ გაივლიან სტარტის უჯრედს. ყოველ გავლაზე, მოთამაშეები სათითაოდ იღებენ სათამაშო კალათიდან 250 მეკოს მანამდე, სანამ არ გაიყიდება ყველა აქცია სათამაშო მოედანზე (არ ეხება სააქციო საზოგადოებების აქციებს). ასევე ვეღარ აიღებენ თანხას თუკი თამაშის მონაწილეთაგან დარჩება მხოლოდ ორი მოთამაშე.

მემკვიდრეობა

მოთამაშე, რომლის "ფიშკაც" მოხვდება ამ უჯრედზე, იღებს სათამაშო კალათიდან 500 მეკოს.

ავტოპატრული

ამ უჯრედზე მოხვედრისას მოთამაშე იხდის სათამაშო კალათაში ჯარიმის სახით 300 მეკოს.

მივლინება

ამ უჯრედზე მოხვედრისას სათამაშო კალათიდან იღებთ 400 მეკოს და ტოვებთ ერთ გაგორებას. იმ დროს, როდესაც "ფიშკა" იმყოფება აღნიშნულ უჯრედზე, მოთამაშეს არა აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა აუქციონებში.

ციხე

თუ მოხვდით ამ უჯრედზე, გადაიხდით სათამაშო კალათაში 500 მეკოს და გამოტოვებთ ერთ გაგორებას. იმ დროს, როდესაც ფიშკა იმყოფება აღნიშნულ უჯრედზე, მოთამაშეს არა აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა აუქციონებში.

საგადასახადო ინსპექცია

ამ უჯრედზე მოხვედრისას იხდით სათამაშო კალათაში 400 მეკოს.

შანსი

მოთამაშეს, რომლის "ფიშკაც" მოხვდება ამ უჯრედზე, შეუძლია საწყის ფასად შეიძინოს ნებისმიერი ჯერ კიდე გასაყიდი აქცია.

 

   satamasho1@gmail.com