მთავარი          მულტფილმები          სათამაშოები          სათამაშო საიტები          კონტაქტი
 

სათამაშოები

 ბიზნესმენი
 გალაქტიკა
 გენერალისიმუსი
 ჭკვიანი ფიტკრები
 
 
 
 
 
 
 
 

თამაშები "მათემატიკოსი ფუტკრები" და "მოგზაური ფუტკრები" წარმოდგენილია ერთ ყუთში სათამაშო ჭკვიანი ფუტკრების სახელით. თამაშობენ 6 წლის ასაკიდან.

----------------------------------------------------------

"მათემატიკოსი ფუტკრები"

თამაშის წესები 

     თამაში განკუთვნილია ბავშვებისთვის 7 წლის ასაკიდან. Уმათემატიკოსი ფუტკარიУ წარმოადგენს მათემატიკურ გასართობ თამაშს, რომელიც ეხმარება ბავშვებს ხალისით, მხიარულად და ძალდაუტანებლად აითვისონ გამრავლების ტაბულა.

     თამაშობს ორი ან რამოდენიმე მოთამაშე. თამაშს იწყებს ის მონაწილე, რომელიც კამათლით სხვებზე მეტ ქულებს დააგროვებს. შემდეგ თამაშობს მოთამაშე, რომელიც ზის მარცხნივ და . .

     თამაში იწყება სტარტიდან. მოთამაშეები სათითაოდ აგორებენ კამათელს და გადააქვთ თავისი ДფიშკებიУ იმ რაოდენობის უჯრედებზე, რამდენსაც უჩვენებს კამათელი.

     დაფაზე არეულად სხვადასხვა უჯრებზე განთავსებულია გამრავლების მაგალითები კითხვის ნიშნებით.

ასეთ უჯრაზე მოხვედრისას მოთამაშემ უნდა გასცეს სწორი პასუხი. სწორი პასუხის არცოდნის შემთხვევაში ბრუნდება იმ უჯრაზე, სადაც იდგა კამათელის გაგორებამდე. ამ დროს მოთამაშეს შეუძლია ჩაიხედოს გამრავლების ცხრილში, რათა შემდგომში გაუადვილდეს სწორი პასუხის გაცემა.

     შემდგომ სვლა გადადის მომდევნო მონაწილესთან.

     დაფაზე აგრეთვე მიმოფანტულია ერთნაირი გარეგნობის ტყუპი ფუტკრები.

რომელიმე მათგანზე მოხვედრისას, მოთამაშემ უნდა მოძებნოს მისი ტყუპისცალი ფუტკარი და მასზე გადაიტანოს თავისი ფიშკა.

     დაფაზე კიდევ გვხვდება წითელი და მწვანე უჯრები. წითელზე მოხვედრისას ვტოვებთ სვლას. მწვანეზე მოხვედრისას გეძლევათ დამატებითი გაგორების უფლება.

თამაშს იგებს ის მონაწილე, რომელიც პირველი მივა ფინიშამდე.

 

"მოგზაური ფუტკრები"

თამაშის წესები  

Дმოგზაური ფუტკარიУ არის შემეცნებით გასართობი თამაში, რომელიც ეხმარება ბავშვებს ხალისით და ძალდაუტანებლად დაიმახსოვრონ ევროპის ქვეყნების დედაქალაქები და მათი დროშები.

     თამაშობს ორი ან რამოდენიმე მოთამაშე. თამაშს იწყებს ის მონაწილე, რომელიც კამათლით სხვებზე მეტ ქულებს დააგროვებს. შემდეგ თამაშობს მოთამაშე, რომელიც ზის მარცხნივ და . .

     თამაში იწყება სტარტიდან. მოთამაშეები სათითაოდ აგორებენ კამათელს და გადააქვთ თავისი ДფიშკებიУ იმ რაოდენობის უჯრედებზე, რამდენსაც უჩვენებს კამათელი.

     დაფაზე მიმოფანტულია სხვადასხვა ქვეყნების დროშები და მათი დედაქალაქების სახელწოდებები.

     რომელიმე დროშაზე მოხვედრისას, მოთამაშემ უნდა დაასახელოს შესაბამისი ქვეყნის დედაქალაქი. სწორი პასუხის შემთხვევაში იგი რჩება ადგილზე. დედაქალაქის არცოდნის შემთვევაში, ბრუნდება უკან. (თამაშის გამარტივების მიზნით, მოთამაშეს აქვს უფლება ჩაიხედოს თანდართულ ცხრილში).

     რომელიმე ქალაქზე მოხვედრისას, მოთამაშე ვალდებულია მოძებნოს და გადაიტანოს ფიშკა იმ ქვეყნის უჯრედზე რომლის დედაქალაქზეც დგას. ძებნის გამარტივების მიზნით მოთამაშეები იყენებენ თანდართულ ცხრილს.

     მოთამაშე, რომელიც პირველი გადაკვეთს ფინიშის ხაზს ჩაითვლება გამარჯვებულად და მოიპოვებს Дჭკვიანი ფუტკარის წოდებასУ.

 

     ამ სახის თამაშით ბავშვები ადვილად შეისწავლიან ევროპის ქვეყნებს, მათ დროშებსა და დედაქალაქებს.

 

 

   satamasho1@gmail.com