მთავარი          მულტფილმები          სათამაშოები          სათამაშო საიტები          კონტაქტი
 

სათამაშოები

 ბიზნესმენი
 გალაქტიკა
 გენერალისიმუსი
 ჭკვიანი ფიტკრები
 
 
 
 
 
 
 
 

თამაშები "შემეცნებითი გალაქტიკა" და "მხიარული გალაქტიკა" წარმოდგენილია ერთ ყუთში სათამაშო გალაქტიკის სახელით.  თამაშობენ 5 წლის ასაკიდან.

"შემეცნებითი გალაქტიკა"

თამაშის წესები     

     თამაშის მიზანია სხვებზე უფრო სწრაფად მოიაროთ მზის სისტემის პლანეტები.

     გაშალეთ სათამაშო დაფა. თამაშის მონაწილეებმა აირჩიეთ სათამაშო ფიშკები და მოათავსეთ დაფის ცენტრში, მზის გამოსახულებაზე. მზე ასრულებს როგორც სტარტის, ასევე ფინიშის ფუნქციებს. მოთამაშეების მორიგებით შეიძლება ერთის ნაცვლად რამოდენიმე წრე დაარტყან მზის სისტემას.

     აყარეთ სათითაოდ კამათელი და რომელი მოთამაშეც დასვამს სხვებზე მეტ ქულას, ის დაიწყებს თამაშს. შემდეგი აგორებს მოთამაშე, რომელიც ზის მისგან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. თანმიმდევრობის გარკვევის შემდეგ, მოთამაშეები სათითაოდ აგორებენ კამათელს და გადააქვთ თავისი ფიშკები იმ რაოდენობის წრეებზე, რამდენსაც უჩვენებს კამათელი.

     თამაშის მსვლელობისას წრეებში გვხვდება კითხვები კოსმოსზე, რომლებზეც აუცილებელია სწორი პასუხების გაცემა. თუკი მოთამაშემ არ იცის კითხვაზე პასუხი, ის ბრუნდება იმ წრეზე, საიდანაც დაიწყო მოძრაობა. სწორი პასუხის შემთხვევაში იგი რჩება წრეზე სადაც დასმულია ეს კითხვა.

 

     თამაშის მსვლელობისას მოთამაშეებს უფლება აქვთ გადაიკითხონ სწორი პასუხები. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ აკისრიათ ვალდებულება გასცენ პასუხი დასმულ კითხვაზე, მათ ეკრძალებათ სწორი პასუხის წაკითხვა.

     წრეები დანომრილია და ყველა მოთამაშე მოძრაობს ნუმერაციის მიხედვით. მოძრაობისას დაფაზე გვხვდება პლანეტები და „უცხო პლანეტელების ხომალდი“.

     თუკი მოთამაშე მოხვდა რომელიმე პლანეტაზე, ის ვალდებულია დაელოდოს შემდეგ მოთამაშეს. მხოლოდ სხვა მოთამაშის პლანეტაზე შემოსვლის ან გადასწრების შემდეგ, მას ეძლევა უფლება გააგოროს კამათელი და დატოვოს პლანეტა. თუკი მას არავინ მოსდევს, ანუ იგი ბოლოა, მოთამაშე ჩვეულებრივ აგრძელებს თამაშს.

     უცხო პლანეტელების უჯრედზე მოხვედრისას, მოთამაშე იძულებულია გადაიტანოს და დადოს კუთვნილი ფიშკა მასზე უკან მყოფი მოთამაშის ფიშკასთან ერთად. თუკი მის უკან არავინაა, მოთამაშე ჩვეულებრივ აგრძელებს თამაშს.

     გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მოთამაშე, რომელიც სხვებზე უფრო სწრაფად დაფარავს მანძილს მზიდან მზემდე (ერთჯერ ან რამოდენიმეჯერ).

 

----------------------------------------------------------

"მხიარული გალაქტიკა"

 

 

თამაშის წესები  

     თამაშის მიზანია სხვებზე უფრო სწრაფად გაიაროთ მზის სისტემის ყველა დაბრკოლება და პირველმა გადაკვეთოთ გალაქტიკის საზღვარი.

     გაშალეთ სათამაშო დაფა. თამაშის მონაწილეებმა აირჩიეთ სათამაშო „ფიშკები“ და მოათავსეთ სტარტის უჯრედზე.

     თამაშს იწყებს ის მონაწილე, რომელიც კამათლით სხვებზე მეტ ქულების რაოდენობას დააგროვებს. შემდეგ თამაშობს მოთამაშე, რომელიც ზის მარცხნივ და . .

     თანმიმდევრობის გარკვევის შემდეგ, მოთამაშეები სათითაოდ აგორებენ კამათელს და გადააქვთ თავისი „ფიშკები“ საათის ისრის მიმართულებით, იმ რაოდენობის უჯრედებზე (ვარსკვლავებზე), რამდენსაც უჩვენებს კამათელი.

     სათამაშო დაფაზე მოთამაშეები ხვდებიან სხვადასხვა დანიშნულების უჯრედებზე (პორტალი, შავი ხვრელი, ტურბო, პლანეტები, ყვითელი ვარსკვლავი, გზაგასაყარი, უცხო პლანეტელები და ციური სხეულების ზონა). ქვემოთ აღწერილია ის მოქმედებები, რომელიც უნდა განახორციელონ მოთამაშეებმა ამ უჯრედებზე მოხვედრისას.

     პორტალი – ამ უჯრედზე მოხვედრისას გადაიტანეთ  და დადეთ კუთვნილი ფიშკა თქვენს წინ მყოფი მოთამაშის ფიშკასთან ერთად. თუკი თქვენს წინ არავინაა, ჩვეულებრივ აგრძელებთ თამაშს.

     შავი ხვრელი – ამ უჯრედზე მოხვედრილი მოთამაშე გადაწევს თავის ფიშკას მომდევნო შავი ხვრელის უჯრედზე. შემდეგ დაელოდება თავის რიგს და შეეცდება გააგოროს 6, 7 ან 8 ქულა. გამართლების შემთხვევაში გადაწევს ფიშკას უჯრედების შესაბამის რაოდენობაზე (6, 7, 8).

     ტურბო – თუ მოხვდით ტურბოს უჯრედზე

 

სარგებლობთ დამატებითი გაგორების უფლებით. ანუ კიდევ ერთჯერ აგორებთ კამათელს და ახორციელებთ სათანადო მოქმედებებს.

     უცხო პლანეტელები – ამ უჯრედზე მოხვედრილ მოთამაშეს უცხო პლანეტელები აიძულებენ გადაიტანოს და დადოს კუთვნილი ფიშკა მომდევნო მოთამაშის ფიშკასთან ერთად.

     თუკი თქვენს უკან არავინაა, მოთამაშე ჩვეულებრივ აგრძელებს თამაშს.

     პლანეტები –  პლანეტებზე მოხვედრისას მოთამაშე ვალდებულია დაელოდოს შემდეგ მოთამაშეს. მხოლოდ სხვა მოთამაშის პლანეტაზე შემოსვლის ან გადასწრების შემდეგ, მას ეძლევა უფლება გააგოროს და დატოვოს პლანეტა. თუკი მას არავინ მოსდევს, ანუ იგი ბოლოა, მოთამაშე ჩვეულებრივ აგრძელებს თამაშს.

     ყვითელი ვარსკვლავი – ყვითელ ვარსკვლავებზე არანაირი დამატებითი მოქმედებები არ ხორციელდება.

     ციური სხეულების ზონა – ორი თეთრი ვარსკვლავის ნებისმიერზე მოხვედრისას მოთამაშე ტოვებს ერთ სვლას.

     გზაგასაყარი – ფინიშთან მისული მოთამაშეები, მიუხედავად კამათელზე ამოსული ქულების რაოდენობისა, ჩერდებიან გზაგასაყართან. მათ უნდა აირჩიონ რომელიმე წითელი ვარსკვლავი და ზედ განათავსონ თავისი ფიშკა. ერთ ვარსკვლავზე დგება მხოლოდ 1 მოთამაშე.

     გზაგასაყარიდან გალაქტიკაში გასასვლელად მოთამაშემ უნდა გააგოროს ის რაოდენობა, რამდენიც წერია იმ ვარსკვლავის ზემოთ, რომელზეც დგას ეს კონკრეტული მოთამაშე.

     გზაგასაყარის დაბრკოლების გადალახვის შედეგად მოთამაშეები გადიან გალაქტიკაში და ამით ამთავრებენ თამაშს.

 

   satamasho1@gmail.com